Kundcase

Varumärkesundersökning

 

Bakgrund

 Sportklädesföretaget är ett väletablerat varumärke som specialiserat sig på tillverkning av träningskläder för olika aktiviteter. Med en lojal kundbas och en stark närvaro på den digitala marknaden strävade företaget efter att ytterligare stärka sitt varumärke. För att uppnå detta mål var de angelägna om att få en djupare insikt i hur deras varumärke uppfattades på marknaden och hur de kunde differentiera sig från sina konkurrenter. Dessutom ville de förstå om deras produkter och kundupplevelse mötte kundernas behov och förväntningar.

Utmaning

 Företaget stod inför utmaningen att förbättra sin varumärkeskännedom, öka den totala kundnöjdheten och stärka sin konkurrenskraft på den digitala marknaden. De saknade tillräckliga insikter om hur deras kunder betraktade varumärket, produkterna och ville identifiera de områden som eventuellt behövde förbättras för att ännu bättre tilltala sina kunder.

Lösning

 För att hjälpa företaget att få en djupare förståelse för sitt varumärke och sina kunders behov, genomfördes en omfattande varumärkesundersökning. Denna undersökning inriktade sig på olika aspekter, inklusive kundrelationer, produktkvalitet, prisvärde, kommunikation och kundservice. För att få representativ data användes både kvantitativa och kvalitativa metoder, såsom konsumentpanel och djupintervjuer.

Alba samarbetade med företaget för att skräddarsy en frågemall som fångade kundernas åsikter och attityder gentemot varumärket.


Resultat

 Genom varumärkesundersökningen kunde sportklädesföretaget få värdefulla insikter om hur deras varumärke uppfattades på marknaden. De kunde identifiera sina starka sidor och även områden som behövde förbättras. Varumärkesundersökningen gav företaget en djupare förståelse för kundernas preferenser och behov. De fick feedback om sina produkters passform och material, vilket hjälpte dem att optimera produktutvecklingen. Dessutom kartlades viktiga faktorer för kunderna och hur de uppfattades.

Med insikterna från varumärkesundersökningen kunde sportklädesföretaget forma sina strategier, digitala marknadsföring och beslut för att möta kundernas behov och förväntningar. De började investera mer i kundrelationer och förbättrade sin kommunikation för att skapa en mer engagerande och personlig kundupplevelse. De anpassade även sina produktutbud och prisstruktur för att bättre tilltala sina kunder.

Resultatet blev en ökad kundnöjdhet och lojalitet bland deras befintliga kundbas och en ökad attraktivitet för nya kunder. Genom att aktivt lyssna på sina kunders feedback och agera på insikterna från varumärkesundersökningen kunde sportklädesföretaget stärka sin konkurrenskraft på den digitala marknaden.