Undersökningar

Kundundersökning/NPS

I en alltmer konkurrensutsatt värld är det avgörande att förstå och tillgodose kundernas behov och förväntningar centrala komponenter för att skapa en framstående verksamhet. Vi hjälper dig att skräddarsy kundundersökningar och NPS  studier, utformade för att identifiera, analysera och förbättra kundupplevelsen, nöjdhet och lojalitet.

Läs mer...

Kommunikationsundersökning

Med en kommunikationsundersökning kan du effektivare förstå och engagera dina målgrupper. Undersökningen sträcker sig över ett brett spektrum av kritiska frågeställningar, vilket säkerställer att ditt företags kommunikation och marknadsföring blir så effektiv som möjligt.

Vi analyserar inte bara vilka kommunikationskanaler och sociala medieplattformar som din målgrupp föredrar, utan också vilket innehåll och vilken information de värderar mest. Genom att analysera hur din målgrupp uppfattar ditt företags nuvarande kommunikation och budskap, kan vi identifiera förbättringsområden och strategier för att stärka din närvaro där dina kunder och potentiella kunder är mest aktiva.

Med en djup förståelse för din målgrupps utmaningar, behov och prioriteringar, får du underlaget för att skräddarsy din kommunikation för att tydligare belysa era lösningar och hur de uppfyller dessa behov. Vi analyserar även hur väl ditt företags erbjudanden och tjänster är känt och uppskattat av din målgrupp, vilket ger oss möjlighet att rekommendera hur du kan öka medvetenheten och intresset för era tjänster. Du får verktygen och expertisen för att bygga och stärka varumärket och bygga långvariga relationer med dina målgrupper.

Läs mer...

Varumärkesundersökning

Vi erbjuder varumärkesundersökningar för att hjälpa dig att förstå och mäta ditt varumärkes styrka och position på marknaden. Genom att utvärdera varumärkesmedvetenheten, varumärkesbilden, och varumärkeslojaliteten kan vi identifiera områden för förbättring och skapa strategier för att stärka ditt varumärkesvärde.

Läs mer...

Medarbetarundersökning

 Genom att utföra medarbetarundersökningar ger vi dig insikt i medarbetarnas upplevelser och behov och identifierar styrkor och svagheter i din företagskultur, arbetsrelationer och ledarskap. Vi hjälper dig att skapa en mer rättvis och inkluderande arbetsmiljö där alla trivs och är motiverade.


UX-undersökning

Användarupplevelse, eller UX, handlar om hur dina kunder interagerar och upplever din webbplats, produkter och tjänster. Vi utvärderar alla aspekter av UX, inklusive navigation, filtrering, användarvänlighet, texter, bilder och uppdaterad information, och ger råd om hur användarvänligheten kan ökas.


International Surveys

When it comes to global reach, we offer international surveys conducted in the languages most relevant to your mission. We understand the importance of cultural insight and local comprehension in effectively gathering and interpreting data. Whether your focus is on the Nordic region with Swedish, Norwegian, Danish, and Finnish, global languages such as English, or key world languages like Chinese, German, French, Spanish, and Portuguese - we have the capacity to handle it. We carry out assignments both digitally and with telephone interviews conducted by native speakers, ensuring the highest level of cultural understanding and communication. Our goal is to ensure that your international surveys are as in-depth, accurate, and effective no matter where in the world your customers or potential customers are located. With Alba Business Group, you get a partner that helps you understand and engage your target audience across geographical and cultural boundaries.Leadsgenerering

Vi är experter på att identifiera och generera högkvalitativa och kvalificerade affärsleads. Vi skapar skräddarsydda målgruppsprofiler genom noggrann analys av marknaden och branschspecifik data, och använder avancerade metoder och verktyg för att både identifiera nya potentiella kunder och bearbeta ditt befintliga kundregister. Vi genererar leads som ökar dina affärsmöjligheter och försäljning och förbättrar dina kundrelationer.

Läs mer...