Kommunikationsundersökning

Affärsnyttan med en Kommunikationsundersökning

  • Målgruppsanpassad kommunikation: En djupare förståelse för målgruppernas preferenser och behov möjliggör för Företaget att skräddarsy sin kommunikation, vilket ger en högre effektivitet och större genomslag i marknadsföringsinsatser.                                                                                 

  • Ökad kundengagemang: Genom att förstå och agera på målgruppens önskemål och förväntningar kan Företaget stärka relationen med sina kunder och öka kundlojaliteten.

  • Stärkt varumärkespositionering: Undersökningens insikter ger Företaget verktyg för att positionera sitt varumärke optimalt gentemot konkurrenter, vilket framhäver företagets unika fördelar.                                                                        

  • Effektiviserad marknadsföring: Identifiering av de mest effektiva kanalerna och innehållstyperna för att nå målgrupperna möjliggör optimering av marknadsföringsbudgeten och förbättrade resultat.

  • Hållbar tillväxt: Genom att identifiera trender och förväntningar inom branschen kan Företaget anpassa sin kommunikation för att möta dessa förväntningar och främja långsiktig tillväxt.

  • Beslutsunderlag: Undersökningen ger Företaget ett robust underlag för välgrundade beslut om framtida kommunikationsstrategier och UX, vilket möjliggör faktabaserat beslutsfattande.


Exempel på frågeställningar:

1. Vilka kommunikationskanaler föredrar målgruppen att använda för att söka information?

2. Vilka sociala medieplattformar använder kunder och potentiella kunder mest, och hur kan Företaget nå dem där?

3. Genom vilka kanaler föredrar målgruppen att få information och kommunikation från Företaget?

4. Hur uppfattar målgruppen Företagets nuvarande kommunikation och budskap? Finns det några områden som kan förbättras?

5. Hur kan Företaget förbättra sin synlighet och närvaro i de kommunikationskanaler som målgruppen använder mest?

6. Vilken typ av innehåll och information uppskattas mest av målgruppen?

7. Vilka utmaningar och behov har målgruppen?

8. Hur viktiga är olika faktorer för målgruppen vid val av lösningar? och hur effektivt kommuniceras Företaget detta idag? och hur kan Företaget kommunicera detta mer effektivt?

10. I vilken utsträckning känner målgruppen till Företagets erbjudanden inom sina olika affärsområden, och hur stort är deras intresse för dessa?

11. Hur nöjda är målgruppen med Företagets webbplats och andra digitala kanaler och hur kan man öka användarvänligheten och relevansen för målgruppen?